(3) ๖:ท:11:4:1 บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น) มารดาชื่อ เจิม (สกุลเดิม รอดอาจ) เกิด พ.ศ. ๒๔๓๙ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนมหาดเล็กหลวง พ.ศ. ๒๔๕๘ เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็กเป็นมหาดเล็กวิเศษ ในรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นนายรองบำรุงราชบทมาลย์ ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นนายพิจารณสรรพกิจหุ้มแพร นายจ่ายวดหลวงฤทธินายเวร และเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราช ตำแหน่งจางวางมหาดเล็ก กรรมการพระราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอิศราธิราชเสวี

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย พระยาอิศราธิราชเสวี ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไปประทับ ณ จังหวัดสงขลา ต่อมาถูกข้อกล่าวหาเรื่อง "เงินท้ายพระที่นั่ง" ซึ่งเป็นเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยของราชสำนัก นอกเหนือจากงบประมาณประจำปี เนื่องจากท่านเป็นผู้ถือเงินท้ายพระที่นั่งในรัชกาลที่ ๗ จึงได้ทำบัญชีรายจ่ายไว้อย่างละเอียด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้รอดพ้นจากข้อกล่าวหานั้น

ท่านได้กลับเข้ามารับราชการอีกครั้ง ในสมัยรัชกาล ที่ ๘ มีโอกาสเข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในตำแหน่งจางวางมหาดเล็ก กรรมการพระราชสำนัก ซึ่งเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ ไม่มีเงินเดือน และได้รับพระราชทานเหรียญ รัตนาภรณ์ชั้น ๓

พระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาถึง ๓ รัชกาล

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอม เกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๓ ทั้ง ๓ รัชกาล และเหรียญราชรุจิ วปร. ชั้น ๒

นอกจากรับราชการแล้ว ท่านยังช่วยงานธุรกิจของครอบครัว ดูแลทรัพย์สินของบิดา (เจ้าพระยาพิชัยญาติ) ท่านได้วางรูปกองมรดกโดยจัดตั้งบริษัท ไพบูลย์สมบัติ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่ระยะหนึ่ง

อนึ่ง บ้านที่ถนนเดโช ซึ่งเป็นเคหะสถานของท่าน ได้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเอง และได้ทดลองทำอิฐซีเมนต์ (อิฐบล็อค) จากหนังสือฝรั่ง ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้นำอิฐมาก่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่ถนนงามวงศ์วาน บางเขน นอกจากนี้ยังนำรถสามล้อบรรทุกของ มาดัดแปลงเป็นรถขายขนมเค๊กและไอศครีม นำไปขายตามสถานที่ราชการและท้องสนามหลวงในฤดูร้อนตอนมีกีฬาว่าว เป็นต้น

พระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน) สมรสกับคุณหญิงเอิบอาบ ธิดาพลตำรวจตรีพระยาอาษาพลนิการ (อึ่ง อรรถจินดา) มีบุตรธิดา ๕ คน บุตรได้แก่ ละล่อง ละลิ่ว ลิ่วละล่อง และล่องละลิ่ว ธิดาชื่อ ลีลา เป็นภรรยา พลเรือโทพรชัย เทพปัญญา มีบุตรที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ ลอยเลื่อน และเลื่อนลอย มีธิดาชื่อ ลลิดา และลินดา

ท่านถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ อายุ ๘๙ ปี

หน้า 90

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.