(2) ๗:ด:1:1:2:2 บุตรพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับหม่อมหลวงวงศ์ (ราชสกุล ฉัตรกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Far Eastern Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้เข้ารับราชการที่กระทรวงการคลัง ต่อมาได้ย้ายมาทำงานในรัฐวิสาหกิจที่การไฟฟ้านครหลวง จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงลาออกมาประกอบกิจการส่วนตัว ด้านธุรกิจโรงแรมจนประสพความสำเร็จ ได้แก่ โรงแรมตวันนารามาดา ถนนสุรวงศ์ ดำเนินกิจการโดยบริษัท โรงแรมตวันนา จำกัด

นายต่อพงศ์ภัสสร์ บุนนาค สมรสกับแพเทรีย เจ ซี แชเวโร มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่ สุรวงศ์ และกัลย์สุดา นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

นายต่อพงศ์ภัสสร์ บุนนาค ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๓๑ รวมอายุ ๗๑ ปี

ภาพซ้าย
(จากซ้าย) นาวาโทตัปนวงศ์ บุนนาค, นายภาวาส บุนนาค
และนายต่อพงศ์ภัสสร์ บุนนาค ในวัยเยาว์
(3) ๗:ด:1:1:2:2 บุตรพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับหม่อมหลวงวงศ์ (ราชสกุล ฉัตรกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อในแผนกครุศาสตร์อีก ๑ ปี ได้อนุปริญญา จากนั้นเข้าสอนหนังสือที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นเวลา ๑ ปี จึงได้เข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ในสมัยที่อาจารย์สนั่น สุมิตร เป็นผู้อำนวยการ) สอนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์สงวน เล็กสกุล ผู้อำนวยการคนใหม่ได้ให้ไปสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนแทนผู้อำนวยการ

ต่อมากรมวิสามัญศึกษา มีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นศึกษานิเทศที่ศูนย์พัฒนาการศึกษา ภาคการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม และได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ที่ George Peabody College for Teacher ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารและนิเทศการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อกลับมาทำงานที่เดิมได้ระยะหนึ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้อำนวยการที่มหาวิทยาลัยบางแสน ในปี ๒๕๐๕

ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านราชเลขาธิการ (หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล) ให้มาช่วยราชการในสำนักราชเลขาธิการ จึงย้ายจากวิทยาลัยบางแสนมาอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่กรุงเทพฯ ทำงานที่โรงเรียน ครึ่งวันเช้า และช่วงบ่ายเข้าไปทำงานที่สำนักราชเลขาธิการ

พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะองคมนตรี และได้โอนเข้ามาทำงานที่สำนักราชเลขาธิการ

พ.ศ. ๒๕๑๔ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ โดยมีหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ เป็นราชเลขาธิการ

นายภาวาส บุนนาค สมรสกับ คุณหญิงเสริมศรี (สกุลเดิม ประภาศิริ) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฏ ทุติยจุลจอม- เกล้าวิเศษ นอกจากนี้ได้รับเข็มพระเกี้ยวทองคำจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น

นายภาวาส บุนนาค ถึงอสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ อายุ ๗๐ ปี และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า เป็นกรณีพิเศษ

หน้า 103

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.