(2) ๗:ด:1:1:2:9 บุตรพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) กับคุณหญิงเยื้อน (สกุลเดิม ยุกตะนันท์) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขณะนั้นบิดารับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งสมุหเทศา ภิบาลมณฑลภาคใต้ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรี ราเมศวร์ ทรงเป็นอุปราชมณฑลภาคใต้ เป็นผู้บังคับบัญชา ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อให้ว่า "สำเร็จ"

เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าเรียนต่อชั้นปริญญาตรี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างที่เป็นนิสิตปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙) ได้ไปเป็นนักเรียนนายทหารสารวัตร และได้ประดับยศนายร้อยตรี ประจำกรมสารวัตรทหารในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จากนั้นกลับเข้าเรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ต่อมาได้รับทุนจาก British Council ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จบหลักสูตร SAFETY ENGINEER จากสถาบัน ROYAL SAFETY & PREVENTION ASSOCIATION ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐

หลังจากบิดาย้ายกลับมารับราชการในกรุงเทพ ฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ร้อยตรีสำเร็จ บุนนาค ได้มาอยู่กับบิดาที่ "บ้านสุริยะ" ถนนเดโช เข้ารับราชการปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นนายช่าง แผนกใบยา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ต่อมาเป็นนายช่างโท กองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาจากต่างประเทศ ได้กลับมารับราชการต่อเป็นนายช่างประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๐๒ ลาออกจากราชการ ทำงานกับบริษัทเอกชน เป็นนายช่างใหญ่บริษัท MERKSHARP & DHOME (THAILAND) พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๑ เป็นประธานมูลนิธิชีวจิต

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย และเหรียญชัยสมรภูมิ ร้อยตรีสำเร็จ สมรสกับ พงศ์พันธุ์ ธิดาพระยาสโรบลบดี (แมน สโรบล) มีบุตรธิดา ๓ คน บุตรได้แก่ จงพิศ และรุ้ง ธิดาชื่อ สุรัชนี นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจของร้อยตรีสำเร็จ บุนนาค คือ การได้เป็นเสรีไทย หน่วย BANGKOK 003 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะที่เป็นนักเรียนนายทหารสารวัตร (นร.สห.) ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดไว้ว่า นร.สห. จะต้องมาจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น (ขณะนั้นหม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล เป็นอธิการบดีมหา วิทยาลัย) ได้รับการฝึกอบรมอยู่ภายในกรมสารวัตร ๑ เดือน จึงถูกส่งออกฝึกสนาม ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและอดทนอย่างยิ่ง ร่วมกับหน่วย OSS (THE OFFICE OF STRATEGIE SERVICE) ในการรับอาวุธและเวชภัณฑ์ที่ส่งมาช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนหลายครั้ง

หลังสงครามสงบแล้ว ได้มีการสร้างอนุสรณ์สถาน เสรีไทย สายนิสิตจุฬาลงกรณ์ขึ้น เป็นหินธรรมชาติทั้งแท่งสูง ๓.๕ เมตร กว้าง ๒.๕ เมตรโดยประมาณ ตั้งอยู่หน้าหอสมุดจุฬาลงกรณ์ฯ ได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ มีแท่นหินอ่อนสลักบทกลอนที่ร้อยตรีสำเร็จ บุนนาค ประพันธ์ไว้ในนามของชมรมเสรีไทย สายนิสิตจุฬาลงกรณ์ฯ ความว่า

         ธุลีกองละอองดินหินก้อนนี้ แทนจงรักภักดีพลีชีพให้
แด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมจอมไผท แด่ชาติไทยแด่แผ่นดินถิ่นธรณี
         เมื่อยามเรียนก็พากเพียรเพื่อความรู้ ชาติต้องการรวมกันสู้ไม่หลีกหนี
อุทิศได้แม้เลือดเนื้อและชีวี เพื่อปกป้องปฐพีพี่น้องไทย
         นี่คืออุดมการอันหาญกล้า นี่คือค่าชีวีที่พลีให้
นี่คือ"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" สถาบันที่สอนให้ใจทะนง
         หินก้อนนี้คือวจีที่ประกาศ ความมุ่งมาดมุ่งมั่นอันสูงส่ง
เอกราชของชาติไทยต้องดำรง อยู่ยืนยงคงสถิตนิจนิรันดร์

 

หน้า 106

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.