กรุณาใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ข้อแนะนำในการใช้งานเบื้องต้น
ท่านสามารถดำเนินการค้นหารายละเอียดต่างๆ ของสาแหรกบุนนาคได้โดยการพิมพ์ ข้อมูลท่านต้องการค้นหาลงในช่องว่างด้านบน หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม "ค้นหาข้อมูล" เว็บไซต์จะดำเนินการค้นหาข้อมูลที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในระบบ พร้อมแสดงรายการหัวข้อ พร้อมไฟล์ต่างๆ ที่ได้มีการเก็บบันทึกไว้ หลังจากนั้น ให้ท่านคลิกที่หัวข้อที่ท่านสนใจ เว็บจะดำเนินการเปิดไฟล์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ โดยท่านจะต้องดำเนินการติดตั้ง โปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อที่จะใช้ในการเปิด ไฟล์ดังกล่าวได้

หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Get Adobe Reader


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.