100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค) "คนมรดก" ห้าแผ่นดิน (ตอนจบ)
เสด็จพระองค์ใหญ่ได้ประทานสิ่งของให้กับคุณหญิงนิ่ง จำนวนหลายหีบ มีทั้งผ้าไหม ผ้ายกจำนวนหลายพับ เครื่องใช้ครัวเรือน ประทานเป็นเครื่องนากทั้งชุด อาทิ ถาด พาน และเครื่องพวง เพื่อไว้ใช้สำหรับรับเสด็จเจ้านายที่มักเสด็จมาที่จวนท่านเทศาฯ (พระยาสุรพันธ์เสนีฯ) อยู่เนืองฯ...( คลิกที่นี่ )
   
100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค) "คนมรดก" ห้าแผ่นดิน (ตอนที่ 2)
ชาววังทั้งปวง ซึ่งอุปการะโดยเจ้านายจะหมดที่พึ่งพิงก็ต่อเมื่อเจ้านายผู้อุปถัมภ์ของตนสิ้นพระชนม์ลง ทว่าชาววังก็มีธรรมเนียม โดนที่เจ้านายพระองค์อื่นมารับช่วงอุปถัมภ์กันต่อไป ผู้ที่ถูกเปลี่ยนเจ้านายจะถูกเรียกว่า "คนมรดก"( คลิกที่นี่ )
   
100 ปี คุณหญิงสุรพันธ์เสนี (นิ่ง บุนนาค) "คนมรดก" ห้าแผ่นดิน (ตอนที่ 1)
ขณะที่ผมกำลังสืบค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระยาเพชรบุรีท่านหนึ่ง คือ พระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค) เส้นทางการทำงานค้นคว้าหาหลักฐานใน ภาคสนาม ทำให้ทราบข้อมูลใหม่หนึ่งข้อมูล( คลิกที่นี่ )
   
โคตรวงศ์กับความเป็นไทย กรณีตระกูลบุนนาค
เหตุอย่างหนึ่งของรากเหง้าความขัดแย้งในสังคมไทยทุกวันนี้ก็คือเรื่อง ความเป็นคนไทย ที่มักให้เป็นข้ออ้างในเรื่องสิทธิของการเป็นประชาชนชั้นที่หนึ่งเพื่อเอารัดเอาเปรียบคนด้อยโอกาส ในเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ( คลิกที่นี่ )
 

ย้อนรอยอารยธรรมเปอร์เซียและชมโบราณสถานกรุงเก่า
เยือนรอยโบราณสถานในวงศ์เฉกอหะหมัดที่กรุงเก่า สาแหรกสกุลวงศ์ บุนนาค อาจนับเนื่องในชั้นต้นมาถึงปีปัจจุบันได้ยาวนานกว่า ๔oo ปี... อาทิ สุสานเจ้าคุณกลางเมือง (สถานฝังศพออกญาบวรราชนายก (เฉกอหะหมัด)), สะพานบ้านแขกใหญ่...ฯลฯ ( คลิกที่นี่ )

 
 

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.